Phục Hồi Chức Năng

 • Thanh Song Song Tập Đi
  4.100.000đ

  Mã sản phẩm:

 • Ghế kéo cổ tập Vật Lí Trị Liệu
  750.000đ

  Mã sản phẩm:

 • Máy Đo Lực Bóp Tay Điện Tử CAMRY EH 101
  1.550.000đ

  Mã sản phẩm: Đồng hồ đo công suất với độ chính xác cao, cung cấp chỉ số lực kẹp dạng kỹ thuật số. Tự động thu chỉ số lực kẹp tối đa và hiển thị giá trị. Đánh giá kết quả theo nhóm tuổi và giới tính. Lưu, phục hồi kết quả cho từng người sử dụng.

  Đồng hồ đo công suất với độ chính xác cao, cung cấp chỉ số lực kẹp dạng kỹ thuật số. Tự động thu chỉ số lực kẹp tối đa và hiển thị giá trị. Đánh giá kết quả theo nhóm tuổi và giới tính. Lưu, phục hồi kết quả cho từng người sử dụng.