Que thử nước tiểu

 • QUE THỬ NƯỚC TIỂU URS 3

  Mã sản phẩm:

 • QUE THỬ NƯỚC TIỂU MISSION 11

  Mã sản phẩm: Que thử nước tiểu 11 thông số ACON Mission dùng để đo các thông số sinh hoá của nước tiểu bằngcác máy phân tích nươớc tiểu cùng dòng Mission do Tập đoàn ACON Laboratories Inc, Mỹ sản xuất như Míssion U120, U500...

  Que thử nước tiểu 11 thông số ACON Mission dùng để đo các thông số sinh hoá của nước tiểu bằngcác máy phân tích nươớc tiểu cùng dòng Mission do Tập đoàn ACON Laboratories Inc, Mỹ sản xuất như Míssion U120, U500...
 • QUE THỬ NƯỚC TIỂU 10 THÔNG SỐ

  Mã sản phẩm: